Kilometrówka – stawki w 2016 roku

Kilometrówka – stawki w 2016 roku

Korzystanie z prywatnych samochodów dla celów służbowych jest dość popularne w wielu polskich przedsiębiorstwach. Za wydatki, jakie pracownicy ponoszą w związku z powyższym, rozliczają się z pracodawca w ramach tzw. kilometrówki. Stawki za 1 km zmieniają się. Ile wynoszą w 2016 roku?

Najczęściej pracodawcy dokonują rozliczeń z pracownikami wykorzystującymi własne środki transportu w formie kilometrówki, albo, coraz rzadziej, w formie ryczałtu za dojazdy. Kilometrówka, czyli rekompensata związana z używaniem prywatnych samochodów przez pracowników dla celów służbowych może być wypłacona, o ile prowadzona jest szczegółowa ewidencja, zgodna z wymaganiami. Auto nie może być wpisane w pozycji środków trwałych firmy. Ewidencja, najczęściej prowadzona przez faktycznego użytkownika pojazdu, powinna zwierać w szczególności dane pojazdu (nr rejestracyjny, pojemność), dane użytkownika pojazdu, dane przedsiębiorcy. Należy wpisywać w ewidencji datę, czas i charakterystykę trasy, liczbę przejechanych w danym dniu kilometrów oraz wyliczenie stawki za przejazd. Oczywiście ewidencja powinna być potwierdzona każdorazowo podpisem przedsiębiorcy. Stawkę przelicza się mnożąc kilometry przez ustalona kwotę za kilometr. Do kosztów uzyskania przychodu wlicza się nie tylko przejazdy stricte służbowe, ale i te pokonane np. podczas dojazdu do pracy. Należy oczywiście przedstawić faktury VAT za paliwo oraz ewentualne koszty parkingu itp. Kwestie opodatkowania i oskładkowania wypłaconych należności są także wyjaśnione szczegółowo w obowiązujących przepisach prawa.

Jakie stawki obowiązują w 2016 r.

W 2016 roku stawka za kilometr przejazdu wynosi odpowiednio:
– 0,5214 zł dla pojazdu o pojemności do 900 m3
– 0,58358 zł dla pojazdu o pojemności powyżej 900 m3
– 0,1382 zł dla motoroweru
– 0,2302 zł dla motoru

Wyliczona w oparciu o obowiązujące stawki kwota limitu kilometrówki to limit rozliczeń obejmujących nie tylko serwis, części zamienne, ale i wydatki na paliwo. Kwestie związane z możliwościami rozliczania kilometrówki są czytelnie opisane w przepisach podatkowych, z którymi warto się zapoznać.

Beata Banasiak
Ekspert finansowy

No Responses

Write a response