Wykup mieszkania spółdzielczego – dokumenty do kredytu

Wykup mieszkania spółdzielczego – dokumenty do kredytu

Jeżeli istnieje możliwość wykupu mieszkania spółdzielczego warto rozważyć taka opcje, gdyż za dużą niższą wartość, niż rynkowa, można nabyć nieruchomość, która po przekształceniu będzie nasza własnością, z która będziemy w przyszłości mogli zrobić to, co uważamy za słuszne.

Wykupienie takiego lokalu to niemniej jednak spore koszty, a wiele osób nie posiada takich oszczędności. Można w takich sytuacjach skorzystać z kredytu na wykup nieruchomości, a nawet na remont i modernizacje takiego lokalu po wykupie. Jakie dokumenty będą niezbędne, by bank udzielił nam wsparcia?

Aby bank przychylnie rozpatrzył nasz wniosek kredytowy konieczne będzie przedłożenie wielu dokumentów. Przede wszystkim wymagany będzie odpis z księgi wieczystej nieruchomości wspólnej, w której zasobach mieści się mieszkanie, które chcemy wykupić (odpis aktualny, nie późniejszy niż 3 miesiące wstecz od daty złożenia wniosku kredytowego). Oczywiście bank zażąda przydziału do konkretnego lokalu, a także zaświadczenia ze spółdzielni o wysokości kwoty do wykupu. Większość banków żąda również zaświadczenia o braku zadłużenia względem spółdzielni mieszkaniowej oraz oświadczenia, na bankowym formularzu, sprzedawcy nieruchomości. Często banki wymagają protokołu z wyceny nieruchomości. Rzecz jasna, do udzielenia kredytu brana będzie pod uwagę nasza zdolność kredytowa i historia kredytowa. Konieczne będzie przedstawienie w banku wymaganych dokumentów, jak do tradycyjnego kredytu ( szczegóły dotyczące dokumentacji dostępne są w każdym banku, lub można skorzystać z pomocy doradcy kredytowego).

Jeśli przy okazji wykupu mieszkania planujemy przeprowadzić remont, możemy zwrócić się do banku udzielającego kredytu na wykup mieszkania o dodatkowe środki na takie prace. Dodatkowo trzeba będzie wówczas przedstawić, oprócz wymienionych powyżej dokumentów, także zgłoszenie chęci przeprowadzenia takich prac (wyłączeniu podlega bieżąca konserwacja) oraz przedstawić dokładny opis prac remontowych, wraz z terminem ich realizacji i zestawieniem kosztów (zwykle na formularzu bankowym). Kredyt na wykup mieszkania spółdzielczego jest kredytem hipotecznym. Docelowym zabezpieczeniem kredytu jest ustanowienie hipoteki na wykupionym lokalu. Kredyty bez zabezpieczenia najczęściej są ograniczone kwotowo – zwykle nie przekraczają 50 tysięcy złotych.

Zatem jeśli istnieje możliwość wykupu mieszkania spółdzielczego warto z takiej okazji skorzystać. Posiłkując się kredytem można nie tylko nabyć prawo własności, ale także sporo zaoszczędzić, np. na opłatach czynszowych, które to różnice z powodzeniem powinny wystarczyć na pokrycie raty kredytu.

Beata Banasiak
Ekspert finansowy

No Responses

Write a response