Wskaźnik LTV - wszystko co musisz wiedzieć

Wskaźnik LTV – wszystko co musisz wiedzieć

Wskaźnik LTV, czyli Loan to Value, stanowi jedno z fundamentalnych narzędzi, używanych przez instytucje finansowe do oceny ryzyka kredytowego. Definiuje się go jako stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia, które najczęściej jest nieruchomością. Wskaźnik ten wyrażany jest w procentach i pozwala określić, jaka część wartości nieruchomości jest finansowana przez kredyt. Im wyższy LTV, tym większe ryzyko dla banku, co bezpośrednio wpływa na warunki kredytu – od oprocentowania po wymagane zabezpieczenia.

Zastosowanie wskaźnika LTV w praktyce bankowej

Banki wykorzystują LTV do oceny, czy potencjalny kredytobiorca jest zdolny do spłaty zobowiązań. W Polsce maksymalny poziom LTV, jaki rekomenduje Komisja Nadzoru Finansowego, wynosi 80%. Oznacza to, że kredytobiorca musi dysponować co najmniej 20% wartości nieruchomości jako wkład własny. W niektórych przypadkach, przy wyższym ryzyku, banki mogą zezwolić na LTV sięgające 90%, lecz wymagają wówczas dodatkowych zabezpieczeń, jak na przykład ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Jak obliczyć wskaźnik LTV?

Obliczenie LTV jest stosunkowo proste. Należy podzielić kwotę kredytu przez wartość nieruchomości, którą określa rzeczoznawca, i wynik pomnożyć przez 100%. Dzięki temu uzyskujemy procentową wartość, która informuje, ile procent wartości zabezpieczenia stanowi kredyt. To narzędzie nie tylko pomaga w ocenie ryzyka przez banki, ale również pozwala klientowi zrozumieć, jak duża część jego inwestycji jest finansowana z zewnętrznych źródeł.

Expander kontakt

Praktyczne aspekty wskaźnika LTV

Wskaźnik LTV ma bezpośredni wpływ na warunki kredytowe oferowane przez banki. Niższe LTV oznacza mniejsze ryzyko kredytowe, co może przekładać się na korzystniejsze warunki, takie jak niższe oprocentowanie czy niższe prowizje. Z kolei wysokie LTV, przekraczające zalecane 80%, często wiąże się z wyższymi kosztami kredytowania. Kredytobiorcy powinni więc dążyć do możliwie najniższego wskaźnika LTV, co zwiększa ich zdolność kredytową oraz poprawia warunki finansowania.

Podsumowanie

Wskaźnik LTV to niezbędne narzędzie do oceny ryzyka kredytowego, które pomaga zarówno bankom, jak i kredytobiorcom w odpowiedzialnym planowaniu finansów. Zrozumienie jego znaczenia oraz umiejętność obliczenia tego wskaźnika to podstawowe umiejętności dla każdego, kto rozważa zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Pamiętając o jego wpływie na warunki kredytowe, warto dążyć do utrzymania LTV na jak najniższym poziomie, aby zapewnić sobie stabilność finansową oraz atrakcyjne warunki finansowania.

Beata Banasiak
Doradztwobankowe.pl

Brak odpowiedzi

Write a response