Co określa termin zapadalność lokaty?

Co określa termin zapadalność lokaty?

Lokata jest produktem oszczędnościowym, który zapewnia ustalony zysk od zdeponowanej kwoty. To umowa z bankiem, na mocy której przyjmuje on kapitał inwestującego na ustalony czas, a po upływie terminu – na wypłatę kapitału powiększonego o wypracowany zysk. Wpłaconych kwot nie można wypłacić przed terminem, głównie z racji utraty wypracowanych odsetek. Najlepiej przemyślana lokata powinna spełniać wszelkie preferencje inwestującego. Dziś na rynku dostępnych jest wiele rodzajów depozytów, więc wybór nie powinien być trudny. Warto wykorzystać aktualne rankingi lokat by wybrać taki produkt, który przyniesie największe korzyści.

Jednym z ważniejszych elementów lokaty jest oczywiście jej oprocentowanie. Jest ono dość niskie, ale to nie powinno dziwić – banki są nastawione na zysk, więc nie mogą oferować większego oprocentowania, niż to które oferują przy udzielanych kredytach. Lokaty dzieli się na długoterminowe i krótkoterminowe, ze stałym, albo zmiennym oprocentowaniem.

Kolejnym, często pomijanym, a równie istotnym elementem na który warto zwracać podczas inwestowania uwagę jest termin zapadalności lokaty. Związany on jest z ostatnim dniem trwania lokaty, określonym w umowie. W większości przypadków oznacza to, że zerwanie jej przed czasem spowoduje, że nie otrzymamy wypracowanych odsetek. Dopiero po upływie tego terminu będzie można liczyć na wypłatę, z wyznaczonym zyskiem. Przy lokacie długoterminowej strat może być większa, bo i oprocentowanie zwykle bywa w tym przypadku wyższe.

Dostępność kapitału

Termin zapadalności lokaty związany jest z okresowym zamrożeniem ulokowanego kapitału. Większość lokat dostępnych na rynku uniemożliwia dostęp do pieniędzy w trakcie trwania umowy. Dlatego w przypadku wyboru lokaty może warto zdecydować się na krótkoterminową? Jeśli będzie potrzeba wykorzystania wolnych środków, termin zapadalności lokaty będzie krótszy, więc i możliwości wypłaty zdeponowanych kwot szybsza. Także częstsza kapitalizacja odsetek zdecydowanie bardziej się opłaca – nawet przy przedłużaniu lokaty do kapitału dopisana zostanie kwota skapitalizowanych odsetek.

Warunki rynkowe

Z biegiem czasu zmianie ulegają czynniki, które wpływają na wysokość oprocentowania. Największe zmiany dotykają zwykle zysku wypracowanego na lokatach długoterminowych, o oprocentowaniu stałym. Należy analizować sytuacje gospodarczą, polityczną, inflację, stopy procentowe NBP, wskaźnik WIBOR. Przy stałym oprocentowaniu, jeśli wskaźniki powyższe wzrosną, zyskamy mniej, niż przy lokacie ze zmiennym oprocentowaniem, zależnym od ww. czynników. Jednak przy spadku wskaźników, lokata z oprocentowaniem stałym może być bardziej atrakcyjna – nie tracimy tyle, co na oprocentowaniu zmiennym.

Wybór lokaty, jak wynika powyżej, nie jest aż tak prosty jak by się wydawało. Aby zyskać jak najwięcej, warto posiłkować się wiedzą i doświadczeniem, np. analityków bankowych, czy ekspertów doświadczonych w inwestycjach. Oni dopasują produkty do możliwości, kwot inwestowanych i oczekiwań inwestorów, by zyskali jak najwięcej w bezpieczny sposób.

Beata Banasiak
Ekspert finansowy

Brak komentarzy

Napisz komentarz