IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – co to jest i dlaczego jest ważne?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego jest popularną formą dobrowolnego odkładania pieniędzy na przyszłość, w ramach III filaru, z atrakcyjna ulgą podatkową. Być może dlatego właśnie coraz częściej właśnie na IKZE się decydujemy?

Prognozy dotyczące wysokości świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przyszłości nie są zbyt obiecujące. Powszechny system emerytalny nie jest wydolny, a sytuacja FUS, z którego wypłacane są świadczenia, chwiejna. Dzięki możliwości długoterminowego odkładania pieniędzy w m.in. IKZE .

Zalety IZKE

Prawo do wpłat ma każdy pełnoletni, który osiąga dochody z różnych tytułów. Środki mogą być także wpłacane przez młodocianych od 16 roku życia, o ile w roku kalendarzowym uzyskały dochody z pracy wykonywanej w oparciu o umowę o pracę. Nie m znaczenia, czy uczestniczy się w IKE czy pracowniczego programu emerytalnego. Roczny limit wpłat IKZE stanowi obecnie 4750,80 zł (120% średniej krajowej) i z roku na rok wzrasta. W 2015 roku możliwe do odliczenia od podatku jest 1520,26 zł za inwestycję w IKZE. Niewątpliwie plusem jest tez możliwość dowolnego dopasowania do potrzeb częstotliwości wpłacanych składek. Można to robić miesięcznie, kwartalnie czy raz w roku.

Umowy IKZE można zawierać z:
– funduszem inwestycyjnym,
– podmiotem prowadzącym działalność maklerską (sprawdź oferty domów maklerskich na maklerskie.com.pl) o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i prowadzenie rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego,
– zakładem ubezpieczeń – ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
– bankiem,
– dobrowolnym funduszem emerytalnym prowadzonym przez powszechne towarzystwo emerytalne.

Środki zawsze można przenieść do innej instytucji, o ile obecna nie spełni naszych oczekiwań. Według Komisji Nadzoru Finansowego najbardziej skuteczne w pozyskiwaniu środków są biura maklerskie i fundusze inwestycyjne (ok. 77% wpłat w 2014 roku). A kto najczęściej inwestuje? Okazuje się, że Polacy w wieku 31-60 lat, z wyższym wykształceniem. To osoby świadome, szukające skutecznych sposobów na godną starość. A przy okazji szukają metody na optymalizacje podatków. Podatek zapłacą jedynie osoby dziedziczące środki (tu dodatkowo konieczne jest posiadanie konta w IKZE celem przelania zgromadzonych na koncie zmarłego środków na rachunek IKZE spadkobiercy) i osoby po 65 roku życia w przypadku wypłaty pieniędzy z IKZE (10%). Istnieje także możliwość wnioskowania o zwrot środków zgromadzonych na IKZE. W tym przypadku obowiązuje jednak wyższa skala podatkowa, na zasadach ogólnych.

Beata Banasiak
Ekspert finansowy

No Responses

Write a response